Servei tècnic

A Elsade, disposem d’un servei d’assistència tècnica format per equips de mecànics altament qualificats i amb llarga experiència. Sempre en constant renovació incorporem els últims equips de diagnosi del mercat. Tot això combinat amb una àmplia flota de vehicles de servei tècnic, perfectament equipats, garanteix l’atenció i la reparació tant a les instal·lacions del client com al taller en el menor temps possible.
A continuació detallem les opcions de manteniment per tal d’adequar-se a les necessitats de cada client:

• Reparacions: manteniment correctiu d’avaries.

• Contracte de manteniment preventiu: aquest contracte cobreix la totalitat de les revisions preventives que periòdicament s’han de fer a les seves màquines, seguint el pla de revisions del fabricant per a cada model.

• Contracte full service: aquest contracte inclou, a més del manteniment preventiu, totes les reparacions causades per avaries que puguin tenir les seves màquines.

• Revisions de Prevenció de Riscos Laborals (PAL). Es tracta de fer una revisió a fons a la màquina per tal que comprovar que compleix tots el requisits que la llei exigeix en matèria de Prevenció de Riscos Laborals (RD1215; RD:1644 …) Aquesta revisió és especialment indicada per a màquines antigues que no hagin tingut un manteniment adequat.

 

 

Servei tècnic i manteniment professional - Elsade Manutenció